تبلیغات شما

در این محل تبلیغات شما قرار می گیرد . با ما تماس بگیرید...

تماس با ما
اختلال طیف اوتیسم چیست؟
ريشه كلمه اوتيسم از واژه يونانی Autos به معنی خود گرفته شده است.
البته اين نام در طول زمان به صورت‌های گوناگونی به‌ كار می رفته است مانند اوتيسم كودكی اوليه، يا اوتيسم كودكی.
پس از مدتی اين نام‌ها تقريباً مترادف با اوتيسم در بزرگسالان به كار رفت.
پس از آن اين اختلال را در هر دوره سنی به‌ نام اوتيسم می شناسند.
اوتيسم را بيشتر می توان يک اختلال نورولوژيكی كه خودش را در سال‌های اوليه كودكی نمايان می كند معرفی نمود.
اين اختلال در بيماران اوتيستيک باعث می شود كه مغز نتواند در زمينه رفتارهای اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی به‌ درستی عمل كند و مزاحم او برای يادگيری چگونگی ارتباط و تعامل با ديگران به‌طور اجتماعی می شود.
كودكان وبزرگسالان اوتیستیک در زمينه: ارتباط كلامی و غيركلامی،
مهارت‌های شناختی معمول،
رفتارهای اجتماعی،
فعاليت‌های سرگرم‌كننده
و بازی دارای مشكل می باشند.
اختلال طیف اوتیسم (ASD) و اوتیسم دو واژه و عبارت کلی برای گروهی از اختلالات پیچیده در رشد مغز هستند.
در سال ۲۰۱۳ در DSM-V همه اختلالات طیف اوتیسم در زیر چتر ASD یا اختلالات طیف اوتیسم قرار گرفتند.
اختلال طیف اوتیسم گروهی از اختلالات هستند كه در آن‌ها رشد مهارت‌های اجتماعی، زبان و ارتباطات و منابع و ذخاير رفتاری دچار تاخير و انحراف می شود.
كودكان دچار اختلال طیف اوتیسم اغلب تمايلات شديد و ويژه‌ای به مجموعه‌ای از رفتارها نشان می دهند، مقاومت در برابر تغیير دارند و پاسخ‌های مناسبی به محركات محيطی نمی دهند.
اين اختلالات تاثيرهای متعدد و بيشماری بر روند رشد می گذارند.
هرچه این اختلال زود تشخیص داده شود و فرد مبتلا زودتر وارد چرخه‌های درمان گردد، زودتر می‌توان زندگی او را تغییر داد.
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۱۶:۲۵