دکتر اينجاست > چشم انداز

چشم انداز

· کسب بالاترین رتبه در میان ارائه دهندگان خدمات الکترونیک در زمینه پزشکی و سلامت اجتماعی در ایران.

· جذب حداکثری جامعه پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات پزشکی و سلامت اجتماعی درداخل و خارج از کشور .

· ایجاد بیشترین تعاملات بین جامعه پزشکان و بیماران و موسسات خیریه .

· تحقق شعار هر پزشک، یک پروفایل برای حداکثر کردن تعاملات پزشکان و بیماران.

· رواج هر چه بیشتر فرهنگ خیریه کردن و صدقه دادن در جامعه.

همکاری با ما

بیشتر بدانید