دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

فیزیوتراپی خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر سعید مزین طارمسری

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - تهران - تهران - سعادت آباد - خیابان صرافهای جنوبی ،خیابان 31 شرقی ،پلاک 8 ،طبقه 4 ،واحد 8

تلفن: 021-88689813

دکتر مریم معنوی شاد

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - تهران - تهران - میرداماد - تقاطع شریعتی و میرداماد پلاک 2 ، طبقه3، واحد 15

تلفن: 22913021-22648456

الهه شعرا

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - چهارراه زرگری. حدفاصل کوچه 52 و 54 قصردشت. ساختمان المپیک. طبقه سوم واحد 7. فیزیوتراپی خورشید

تلفن: 07136283360

دکتر مسلم ابن کشیر

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانخ شهیدبهشتی -بهشت ۱۰-ادره بهزیستی

تلفن: ۳۲۲۶۶۱۹۰

دکتر محمدرضا تازیکی

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانشهرک امام -خ پارک -پارک ۴

تلفن: ۳۳۳۳۰۲۳۱

دکتر موسی شاهینی

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانعدالت ۳۱-پاساژ کوروش -ط اول

تلفن: ۳۲۳۲۳۴۸۷

دکتر عثمان امانی داز

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگاناق قلا-خ امام -جنب شهرداری

تلفن: ۳۵۲۲۳۲۳۱

دکتر سیدشجاع الدین شیخ الاسلام

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانخ ولیعصر-عدالت ۱۱-ساختمان دکتر کلانتری

تلفن: ۳۲۳۶۳۶۶۸

دکتر کلثوم مومنی

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانخ ۵اذر -پاساژ بهارستان

تلفن: ۳۲۲۲۳۷۴۱

دکتر منیره جهانگیری

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانعدالت ۱۳-ساختمان پزشکان -ط ۴

تلفن: ۳۲۲۳۰۶۰۶

فیلتر

دکتر سعید مزین طارمسری

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - تهران - تهران - سعادت آباد - خیابان صرافهای جنوبی ،خیابان 31 شرقی ،پلاک 8 ،طبقه 4 ،واحد 8

دکتر مریم معنوی شاد

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - تهران - تهران - میرداماد - تقاطع شریعتی و میرداماد پلاک 2 ، طبقه3، واحد 15

الهه شعرا

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - چهارراه زرگری. حدفاصل کوچه 52 و 54 قصردشت. ساختمان المپیک. طبقه سوم واحد 7. فیزیوتراپی خورشید

دکتر مسلم ابن کشیر

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانخ شهیدبهشتی -بهشت ۱۰-ادره بهزیستی

دکتر محمدرضا تازیکی

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانشهرک امام -خ پارک -پارک ۴

دکتر موسی شاهینی

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانعدالت ۳۱-پاساژ کوروش -ط اول

دکتر عثمان امانی داز

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگاناق قلا-خ امام -جنب شهرداری

دکتر سیدشجاع الدین شیخ الاسلام

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانخ ولیعصر-عدالت ۱۱-ساختمان دکتر کلانتری

دکتر کلثوم مومنی

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانخ ۵اذر -پاساژ بهارستان

دکتر منیره جهانگیری

فیزیوتراپی

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانعدالت ۱۳-ساختمان پزشکان -ط ۴