دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر سمانه ریخته گران

قلب و عروق

آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر - گناوه ، پایگاه هوایی ، بیمارستان امیر المومنین نهاجا بوشهر

تلفن: 07731542072

دکتر محمدرضا خالدیان

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - ونک - بالاتر از پارک وی ، ابتدای خیابان فرشته ، درمانگاه فرشته

تلفن: 02122047689_22058435

دکتر هانیه صفری

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - اسلام شهر - خیابان دکتر غریب ، ضلع جنوب بیمارستان امام خمینی ، بیمارستان مرکز طبی کودکان

تلفن: 02156349676

دکتر سمانه طبایی

قلب و عروق

آدرس: ایران - خراسان رضوی - نیشابور - انتهای خیابان ارگ جنوبی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی عطار

تلفن: 05142255280

دکتر علی اکبر خراسانی

قلب و عروق

آدرس: ایران - کرمان - رفسنجان - بلوار طالقانی ، میدان ایت اله سعیدی ، بیمارستان علی ابن ابیطالب

تلفن: 03434288901

دکتر ترانه تقی زاده تبریزی

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - طالقانی - خیابان طالقانی ، نبش خیابان بهار

تلفن: 02188828001

دکتر محمد جلال ایزدی

قلب و عروق

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - خیابان ابن سینا ، میدان امام رضا ، بیمارستان امام رضا ،

تلفن: 05138543031

سید حسین شاروبندی

قلب و عروق

آدرس: ایران - فارس - شیراز - چهارراه خیرات ، خیابان خیام

تلفن: 0713213500

دکنر ربرت آندون پطروسیانس

قلب و عروق

آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - بیمارستان امام رضا

تلفن: ندارد

دکتر فریماه امنیان

قلب و عروق

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بزرگراه شهید کلانتری ، بعد از پل قائم ، بیمارستان رضوی

تلفن: 05136668888

فیلتر

دکتر سمانه ریخته گران

قلب و عروق

آدرس: ایران - بوشهر - بوشهر - گناوه ، پایگاه هوایی ، بیمارستان امیر المومنین نهاجا بوشهر

دکتر محمدرضا خالدیان

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - ونک - بالاتر از پارک وی ، ابتدای خیابان فرشته ، درمانگاه فرشته

دکتر هانیه صفری

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - اسلام شهر - خیابان دکتر غریب ، ضلع جنوب بیمارستان امام خمینی ، بیمارستان مرکز طبی کودکان

دکتر سمانه طبایی

قلب و عروق

آدرس: ایران - خراسان رضوی - نیشابور - انتهای خیابان ارگ جنوبی ، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی عطار

دکتر علی اکبر خراسانی

قلب و عروق

آدرس: ایران - کرمان - رفسنجان - بلوار طالقانی ، میدان ایت اله سعیدی ، بیمارستان علی ابن ابیطالب

دکتر ترانه تقی زاده تبریزی

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - طالقانی - خیابان طالقانی ، نبش خیابان بهار

دکتر محمد جلال ایزدی

قلب و عروق

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - خیابان ابن سینا ، میدان امام رضا ، بیمارستان امام رضا ،

سید حسین شاروبندی

قلب و عروق

آدرس: ایران - فارس - شیراز - چهارراه خیرات ، خیابان خیام

دکنر ربرت آندون پطروسیانس

قلب و عروق

آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - بیمارستان امام رضا

دکتر فریماه امنیان

قلب و عروق

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بزرگراه شهید کلانتری ، بعد از پل قائم ، بیمارستان رضوی