دکتر اينجاست > موسسات خیریه و مردم نهاد > مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا
تعداد ارسال پست : 0 تعداد پاسخ به سوالات : 0
دنبال کنید
مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

آدرس موسسه
استان اصفهان - شهرستان شهر رضا - خیابان حافظ شرقی کوی شهید بیغم (برهان)، طبقه دوم، مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه (ع) شهرضا
031-53504649

پیام موسسه  • بلاگ
  • گالری تصاویر
  • فایلهای موسسه
  • درباره من
نام خیریه: مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا
شماره ثبت: 0
زمینه فعالیت :

نگهداری از سالمندان ناتوان و بی بضاعت

شماره ثابت:

031-53504649

آدرس:

اصفهان - شهر رضا - خیابان حافظ شرقی کوی شهید بیغم (برهان)، طبقه دوم، مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه (ع) شهرضا - 031-53504649