کانون معلولین ذهنی دختر پرتو سپاهان اصفهان

خدمات موسسه خیریه

  • معلولیت های ذهنی

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

اصفهان - اصفهان - خیابان عبد الرزاق، کوچه حاج محمد جعفر، کوچه صفاری پور، پلاک 33 - 031-34476762شماره تماس
031-34476762

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 90
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه