برچسب:

مراقبت های بعد از کاشت مو

هر آنچه که باید از ترمیم مو ( به روش hrt )  بدانیم

هر آنچه که باید از ترمیم مو ( به روش hrt ) بدانیم

روش ترمیم مو به این صورت است که پروتزی به صورت ثابت روی سر فرد قرار می دهند و موهای طبیعی یکی یکی روی آن پروتز نصب می شوند