برچسب:

اختلال رفتاری

گیاه زعفران جایگزین داروهای شیمیایی در درمان بیش فعالی

گیاه زعفران جایگزین داروهای شیمیایی در درمان بیش فعالی

مطابق تحقیقات اخیر پژوهشگران دریافته اند که زعفران خاصیت ضد افسردگی بسیاری اس است و برای درمان کودکان مبتلا به پیش فعالی استفاده می شود