دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

آسیب شناسی(پاتولوژی) خوب در شیراز | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر نیما نقش گر

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازفارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، کوچه شهید عبائیان، ساختمان نشاط، طبقه سوم

تلفن: ۳۲۳۱۹۴۱۶

دکتر حمیده کتابچی سعادتی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازخیابان فلسطین، نبش هدایت، پلاک ۷۲ و ۸۰

تلفن: ۳۲۳۰۶۱۵۱

دکتر عباسعلی پایدار

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازفارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نبش خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه سوم، واحد ۳۰۱

تلفن: ۲۳۳۸۲۰۵-۲۳۵۶۰۰۰

دکتر عباسعلی پایدار

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه سوم

تلفن: ۳۲۳۳۸۲۰۵, ۳۲۳۵۶۰۰۰

دکتر سهیل پردیس

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازفارس - شیراز - خیابان شهید فقیهی (صورتگر)، چهارراه معدل و هدایت، ساختمان جام جم، طبقه دوم

تلفن: ۳۲۳۵۱۱۵۶

دکتر سهیل پردیس

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، خیابان شهید فقیهی (صورتگر)، چهارراه معدل و هدایت، ساختمان جام جم، طبقه دوم

تلفن: ۳۲۳۵۱۱۵۶

دکتر معصومه اقتداری

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازمیدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری

تلفن: 071-36121000

فیلتر

دکتر نیما نقش گر

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازفارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، کوچه شهید عبائیان، ساختمان نشاط، طبقه سوم

دکتر حمیده کتابچی سعادتی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازخیابان فلسطین، نبش هدایت، پلاک ۷۲ و ۸۰

دکتر عباسعلی پایدار

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازفارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نبش خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه سوم، واحد ۳۰۱

دکتر عباسعلی پایدار

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان هفت تیر (۲۰ متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه سوم

دکتر سهیل پردیس

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازفارس - شیراز - خیابان شهید فقیهی (صورتگر)، چهارراه معدل و هدایت، ساختمان جام جم، طبقه دوم

دکتر سهیل پردیس

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، خیابان شهید فقیهی (صورتگر)، چهارراه معدل و هدایت، ساختمان جام جم، طبقه دوم

دکتر معصومه اقتداری

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازمیدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری