آدرس :

البرز - کرج - گلشهر ویلا - بلوار مصطفی خمینی - جنب پارک پدر - بن بست رعد - مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج - 02634239810