آدرس :

خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 3 - ساختمان پزشکان یاس - طبقه اول - 5513349451