تبلیغات شما

در این محل تبلیغات شما قرار می گیرد . با ما تماس بگیرید...

تماس با ما
داستان های اجتماعی و نقش آن در آموزش افراد اتیسم


چگونه داستان های اجتماعی به آموزش فرد اتیستیک کمک می کند؟
حافظه رویدادی به نوعی از حافظه در انسان اشاره دارد که تجربه‌های ویژه شخصی را ذخیره می‌کند.
حافظه رویدادی در جنبه های مختلف زندگی مانند:
تفکر آینده،
خودآگاهی،
خودکفایی،
خود تنظیمی،
انعطاف پذیری
و نظریه ذهن اهمیت پیدا میکند.
درمطالعه ای که توسط تیفانی هاتچینز و همکاران در سال 2018 انجام شد، تاثیر مداخلات مبتنی بر ” داستان های اجتماعی” بر بهبود حافظه رویدادی کودکان دارای اتیسم مورد بررسی قرار گرفت.
از آنجایی که حافظه رویدادی ملزم به برگشت به گذشته و یادآوری رویدادهای فردی است، این مطالعه به غنی سازی دایره رویدادهای فردی در افراد اتیستیک ، اشاره کرده و بر اهمیت استفاده از داستان های اجتماعی و همچنین داستان های طنز در مداخلات معمول، اشاره میکند.
اين داستان ها برای آموزش مهارت‌ های اجتماعی به كودكان اتيستيک آماده شده است.
از طريق اين داستان ها به كودكان آموزش داده می شود كه چگونه احساسات، منظور و برنامه های ديگران را درک كنند.
در اين روش يک داستان بر اساس يک موقعيت و شرايط خاص با اطلاعات فراوان تهيه شده است كه به كودک از طريق گوش كردن به آن كمک می شود تا بفهمد چه جواب يا عكس العمل مناسبی را در یک شرایط خاص، از خود نشان دهد.
اين داستان ها معمولا از سه جزء اصلی تشكيل ميشوند:
۱- اطلاعاتی در مورد افراد داستان، مكان و اجزاء آن.
۲- احساسات و افكار افراد داستان.
۳- جواب ها و عكس العمل های مناسبی كه بايد وجود داشته باشند.
اين داستان ها بايد بر اساس نياز كودک برای او خوانده شوند و حتما بايد از ضمير اول شخص مفرد و در زمان حاضر استفاده كرد.
اين داستان ها در صورت همراهی با تصاوير و موسيقی می توانند تاثير بيشتری بگذارند.
بايد داستان های فراهم شده به گونه ای باشند كه نقاط ضعف كودک را تصحيح كنند.
برای مثال كودكی كه از شرايط بخصوصی ترس دارد و يا اين كه در او ايجاد استرس ميكند، بهتر است داستان های مناسبی در مورد اين شرايط برای او گفته شود.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۷:۴۱

همکاری با ما

بیشتر بدانید