تبلیغات شما

در این محل تبلیغات شما قرار می گیرد . با ما تماس بگیرید...

تماس با ما
موسسه خیریه نغمه شکوفایی
مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست (ایتام)
موسسه خیریه نغمه شکوفایی تحت توفیقات وتوجهات خداوندمتعال وحضرت ولی عصر(عج) درسال 1389فعالیت خود رابانگهداری ومراقبت ازفرزندان بی سرپرست وبدسرپرست سنین 6الی 14سال بایک مکان اجاره ای به همت والای شماعزیزان ونیزدعای خیرفرزندان بی سرپرست (ایتام)آغازنموده است.
این موسسه به عنوان تنهاترین مجموعه قرنطیه استان خراسان رضوی می باشد که فرزندان درکل استان به هرشکلی بی سرپرست یابدسرپرست می گردد دراین مجموعه پذیرش می شوند.
این مجموعه توسط هیات مدیره و 12نفرپرسنل ازجمله مددکار،کمک مددکار،روانشناس،2مربی خانم درشیفت صبح و5مربی آقادرشیفت شب اداره می گردد.
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ - ۱۰:۴۹

همکاری با ما

بیشتر بدانید