تبلیغات شما

در این محل تبلیغات شما قرار می گیرد . با ما تماس بگیرید...

تماس با ما
یکی از اهداف اصلی واساسی موسسه فرهنگی مهرکوثر ارتقای سطح فرهنگ و آموزش فرزندان موسسه است،چون آموزش در این عصربا تکنولوژی روز با سهولت بیشتری انجام می پذیرد، خیریه با حمایت مالی حامیان نیکوکار موفق به تهیه تعدادی کامپیوتر گردیده که به بعضی ازفرزندان خیریه اهدا شد ،در راستای هدف دستیابی به آموزش بهتر از حامیان ودوستان موسسه تقاضا میشود اگر در منزل لب تاپ یا کامپیوتر قدیمی و بلا استفاده دارندبا اهدای آن به فرزندان نیازمند گامی موثر در جهت ارتقای سطح آموزش این عزیزان بردارند.باتشکراز همدلی وهمراهی سبزتان
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - ۰۰:۲۹

همکاری با ما

بیشتر بدانید