علی حسین پور فیضی

علی حسین پور فیضی

متخصص و جراح ارتوپدی
درمان آرتروز زانو
آسیب های ورزشی
جراحی آرتروسکوپی زانو
پیوند تاندون های دست
جراحی شکستگی ها

آدرس

استان اصفهان - شهرستان اصفهان - توحید میانی-پایین تر از پارکینگ طبقاتی-روبروی بانک سامان - ساختمان تندیس

09038733700