دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

رادیولوژی و سونوگرافی خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

رضا مردانی

رادیولوژی و سونوگرافی

5 سال سابقه کار

آدرس: ایران - تهران - تهران - پیروزی - پیروزی بین متروی نبرد و پیروزی کوچه ایلخان (جنب رستوران جلیز و ویلیز) پلاک12 واحد12

تلفن: 09375809610

سید حمید عصائی

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - خیابان زند روبروی باغشاه نرسیده به هتل پارس ساختمان امید طبقه اول

تلفن: ۳۲۳۰۱۸۷۶ و ۳۲۳۰۱۶۲۲

دکتر عزت الله قلی پور

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان رازی-روبروی بیمارتان رازی

تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۶۷۷۰

دکتر فریبرز احمدی پور

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرقائمشهر

تلفن: ۲۲۲۷۰۸۱

دکتر محمد علی صابر صادق دوست

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۵۶۶۰

دکتر فریبا فرهادی پهنه وری

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۵۶۶۰

دکتر سعید اصغری خنک دار

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۵۶۶۰

دکتر سنبله سادات پیروان

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

تلفن: ۰۱۱۱-۲۲۲۵۶۶۰

دکتر نجمه روحانی

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - تهران - اسلام‌شهر - اسلام شهرشهرک ایرانشهر (باغ مزده) گلستان اول

تلفن: ۲۲۳۸۷۷۷-۰۲۲۸

دکتر اکبر محمدی راد

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - تهران - اسلام‌شهر - اسلام شهرابتدای خ زرافشان نبش کوچه چهارم رادیولوژی سجاد

تلفن: ۲۳۴۳۸۱۳-۰۲۲۸

فیلتر

رضا مردانی

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - تهران - تهران - پیروزی - پیروزی بین متروی نبرد و پیروزی کوچه ایلخان (جنب رستوران جلیز و ویلیز) پلاک12 واحد12

سید حمید عصائی

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - خیابان زند روبروی باغشاه نرسیده به هتل پارس ساختمان امید طبقه اول

دکتر عزت الله قلی پور

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان رازی-روبروی بیمارتان رازی

دکتر فریبرز احمدی پور

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرقائمشهر

دکتر محمد علی صابر صادق دوست

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

دکتر فریبا فرهادی پهنه وری

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

دکتر سعید اصغری خنک دار

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

دکتر سنبله سادات پیروان

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخیابان مدرس-روبروی بانک ملی -ساختمان پزشکان آمین

دکتر نجمه روحانی

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - تهران - اسلام‌شهر - اسلام شهرشهرک ایرانشهر (باغ مزده) گلستان اول

دکتر اکبر محمدی راد

رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس: ایران - تهران - اسلام‌شهر - اسلام شهرابتدای خ زرافشان نبش کوچه چهارم رادیولوژی سجاد