دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

محمدمهدی عراقی

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خوزستان - دزفول - خیابان روستا .. بین بهشتی و حضرت رسول .. درمانگاه امام علی

تلفن: 09168162866

دکتر کامبیز شهرامیان

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - تهران - تهران - آرژانتین - میدان آرژانتین، خیابان الوند

تلفن: 65987887

دکتر بهزاد دارابی

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - ایلام - ایلام - مطب ایلام میدان ۲۲ بهمن - خ خرمشهر - نرسیده به پنج راه جهاد ۰۸۴-۳۳۳۶۹۱۷۹

تلفن: 084-33369179

دکتر علی فولادوند

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - لرستان - خرم‌آباد - خرم آبادکلینیک فوق تخصصی بیمارستان شهید رحیمی

تلفن: 066-33336144

کلینیک آسم و آلرژی دکتر محمدی

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - بندرعباس خیابان سید جماالدین اسدآبادی - نرسیده به سه راه پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان البرز - طبقه دوم ۰۷۶-۳۲۲۳۹۶۸۰ ۰۷۶-۳۲۲۳۹۶۸۱

تلفن: 076-32239680, 076-32

دکتر محسن علی سمیر

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خوزستان - اهواز - مطب اهواز زیتون کارمندی - خیابان زاویه - نبش خیابان کمیل - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کمیل ۰۶۱-۳۴۴۹۳۱۱۳

تلفن: 061-34493113

دکتر فاطمه بهمنش

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - مشهدکوهسنگی ۶ - نبش چهارراه اول - ساختمان پزشکان کوهسنگی - طبقه اول

تلفن: 051-38534306

دکتر فرح زاد جباری آزاد

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - مطب مشهد خیابان ابن سینا - ابن سینای ۲/۳ - ساختمان ۴۶ ۰۵۱-۳۸۴۵۵۸۳۱ ۰۵۱-۳۸۴۵۵۸۳۰

تلفن: 051-38455831, 051-38

دکتر سارا کاشف

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، میدان نمازی

تلفن: 36474333-61

دکتر سارا کاشف

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، میدان نمازی - درمانگاه امام رضا (ع)

تلفن: 36474140, 36474640

فیلتر

محمدمهدی عراقی

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خوزستان - دزفول - خیابان روستا .. بین بهشتی و حضرت رسول .. درمانگاه امام علی

دکتر کامبیز شهرامیان

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - تهران - تهران - آرژانتین - میدان آرژانتین، خیابان الوند

دکتر بهزاد دارابی

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - ایلام - ایلام - مطب ایلام میدان ۲۲ بهمن - خ خرمشهر - نرسیده به پنج راه جهاد ۰۸۴-۳۳۳۶۹۱۷۹

دکتر علی فولادوند

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - لرستان - خرم‌آباد - خرم آبادکلینیک فوق تخصصی بیمارستان شهید رحیمی

کلینیک آسم و آلرژی دکتر محمدی

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - بندرعباس خیابان سید جماالدین اسدآبادی - نرسیده به سه راه پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان البرز - طبقه دوم ۰۷۶-۳۲۲۳۹۶۸۰ ۰۷۶-۳۲۲۳۹۶۸۱

دکتر محسن علی سمیر

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خوزستان - اهواز - مطب اهواز زیتون کارمندی - خیابان زاویه - نبش خیابان کمیل - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کمیل ۰۶۱-۳۴۴۹۳۱۱۳

دکتر فاطمه بهمنش

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - مشهدکوهسنگی ۶ - نبش چهارراه اول - ساختمان پزشکان کوهسنگی - طبقه اول

دکتر فرح زاد جباری آزاد

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - مطب مشهد خیابان ابن سینا - ابن سینای ۲/۳ - ساختمان ۴۶ ۰۵۱-۳۸۴۵۵۸۳۱ ۰۵۱-۳۸۴۵۵۸۳۰

دکتر سارا کاشف

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، میدان نمازی

دکتر سارا کاشف

آسم،آلرژی و ایمولوژی بالینی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - شیرازشیراز، میدان نمازی - درمانگاه امام رضا (ع)