دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

آسیب شناسی(پاتولوژی) خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر نسرین عسگری مجدآبادکهنه

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنانبلوار ولیعصر روبروی پارک ولیعصر خ یاسر

تلفن: ۳۳۳۰۵۷۷

دکتر وحید سمنانی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنانمیدان معلم ۸ متری اول آزمایشگاه رازی

تلفن: ۴۴۴۵۹۴۲

دکتر حسن محمد حسینی اکبری

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - تهران - اسلام‌شهر - اسلام شهرمیدان باغ فیض آزمایشگاه ولیعصر

تلفن: ۲۳۶۸۱۰۰-۰۲۲۸

دکتر سیداسماعیل راد

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخ مدرس روبروی بانک ملی مرکز آزمایشگاه دکتر راد

تلفن: ۲۲۰۰۷۰۰

دکتر سیامند مولوی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - بوکان - بوکانبلوار کردستان روبرور داروخانه زکریا آزمایشگاه بهار

تلفن: ۶۲۴۲۲۰۴

دکتر حمیدرضا عادل زاده

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - بروجردخ شهدا انتهای ک مرکزی جنب داروخانه

تلفن: ۲۶۲۲۲۹۹

دکتر شروین پژهان

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - بروجردخیابان سید مصطفی خمینی، جنب بانک ملی

تلفن: ۳۵۱۳۹۴۸

دکتر ناصر حسنی گودرزی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - بروجردابتدای خ تختی آزمایشگاه تشخیص طبی

تلفن: ۳۵۳۰۰۳۰-۳۵۳۲۵۴۳

دکتر نازیلا عدن ورنظفی یان

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - کردستان - سنندج‌ - سنندجخ پاسداران جنب پاساژ بهاره آزمایشگاه طوس

تلفن: ۳۲۸۸۲۸۸

دکتر معصومه کاویانی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانگرگان- خ شهیدرجائی- مرکز بهداشت (آزمایشگاه)

تلفن: ۳۲۲۲۰۷۱۰

فیلتر

دکتر نسرین عسگری مجدآبادکهنه

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنانبلوار ولیعصر روبروی پارک ولیعصر خ یاسر

دکتر وحید سمنانی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنانمیدان معلم ۸ متری اول آزمایشگاه رازی

دکتر حسن محمد حسینی اکبری

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - تهران - اسلام‌شهر - اسلام شهرمیدان باغ فیض آزمایشگاه ولیعصر

دکتر سیداسماعیل راد

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - مازندران - قائم‌شهر - قائم شهرخ مدرس روبروی بانک ملی مرکز آزمایشگاه دکتر راد

دکتر سیامند مولوی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - بوکان - بوکانبلوار کردستان روبرور داروخانه زکریا آزمایشگاه بهار

دکتر حمیدرضا عادل زاده

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - بروجردخ شهدا انتهای ک مرکزی جنب داروخانه

دکتر شروین پژهان

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - بروجردخیابان سید مصطفی خمینی، جنب بانک ملی

دکتر ناصر حسنی گودرزی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - بروجردابتدای خ تختی آزمایشگاه تشخیص طبی

دکتر نازیلا عدن ورنظفی یان

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - کردستان - سنندج‌ - سنندجخ پاسداران جنب پاساژ بهاره آزمایشگاه طوس

دکتر معصومه کاویانی

آسیب شناسی(پاتولوژی)

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - گرگانگرگان- خ شهیدرجائی- مرکز بهداشت (آزمایشگاه)