دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

طب فیزیکی و توان بخشی خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

حدیث رمضانیان

طب فیزیکی و توان بخشی

5 سال سابقه کار

آدرس: ایران - تهران - قدس - تهران- شهر قدس- میدان قدس- ابتدای بلوار امام خمینی- مجتمع پزشکی دکتر بن- طبقه 5- واحد 9- جهت نوبت دهی با شماره 09023264095 و در صورت عدم پاسخ با شماره 09128468834 تماس بگیرید(از 9صبح تا 10شب) نوبت دهی اینترنتی فعال نیست.

تلفن: 09023264095

هزینه ویزیت آزاد : 600,000 ریال

زهره السادات ميرشاكى

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - قم - قم - بلوار جمهوری، خیابان محمودنژاد، نبش عراقی، ساختمان شهر پزشکان، طبقه هفتم

تلفن: 02532405111

دکتر امیر مویدنیا

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - خیابان توحید میانی، رو به روی اداره ثبت اسناد، ساختمان آریا، طبقه پنجم، واحد 501

تلفن: 09135484106

دکتر جعفرپور قاسمیان

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - شمس آبادی، چهارراه قصر، رو به روی بانک ملت، کوی 126

تلفن: 32372301-09134248200

دکتر فرج الله همتی

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - ایلام - ایلام - ایلامایلام - ایلام

تلفن: ۳۳۵۴۴۴۷-۳۳۴۰۵۴۰

دکتر داود شفیع خانی

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - کردستان - سنندج‌ - سنندجخیابان پاسداران - مجتمع صدف

تلفن: 33289584

دکتر احمد محمود آبادی

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنانسمنان - سمنان - سمنان   بلوار قدس ، مجتمع درمانی هلال احمر ( امداد سابق ) اتاق ۱۴

تلفن: ۳۳۳۱۴۶۳

دکتر افشین فاطمی ابهری

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - زنجان - ابهر - ابهرزنجان - ابهر - بلوارطالقانی - اول خیابان طهماسبی

تلفن: 35232233

مرکز‌ ارزیابی‌ شنوایی‌ و‌ سمعک

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین سبزه‌ میدان - جنب‌ بانک‌ ملت - درمانگاه‌ قائم ۰۲۸-۳۳۲۳۱۷۲۲

تلفن: 028-33231722

دکتر مهناز حسن نژاد

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - بندرعباسهرمزگان - بندر عباس - خ سیدجمال ساختمان پزشکان شفا

تلفن: ۰۷۶۱-۲۲۴۸۸۶۸

فیلتر

حدیث رمضانیان

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - تهران - قدس - تهران- شهر قدس- میدان قدس- ابتدای بلوار امام خمینی- مجتمع پزشکی دکتر بن- طبقه 5- واحد 9- جهت نوبت دهی با شماره 09023264095 و در صورت عدم پاسخ با شماره 09128468834 تماس بگیرید(از 9صبح تا 10شب) نوبت دهی اینترنتی فعال نیست.

هزینه ویزیت آزاد : 600,000 ریال

زهره السادات ميرشاكى

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - قم - قم - بلوار جمهوری، خیابان محمودنژاد، نبش عراقی، ساختمان شهر پزشکان، طبقه هفتم

دکتر امیر مویدنیا

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - خیابان توحید میانی، رو به روی اداره ثبت اسناد، ساختمان آریا، طبقه پنجم، واحد 501

دکتر جعفرپور قاسمیان

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - شمس آبادی، چهارراه قصر، رو به روی بانک ملت، کوی 126

دکتر فرج الله همتی

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - ایلام - ایلام - ایلامایلام - ایلام

دکتر داود شفیع خانی

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - کردستان - سنندج‌ - سنندجخیابان پاسداران - مجتمع صدف

دکتر احمد محمود آبادی

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - سمنان - سمنان - سمنانسمنان - سمنان - سمنان   بلوار قدس ، مجتمع درمانی هلال احمر ( امداد سابق ) اتاق ۱۴

دکتر افشین فاطمی ابهری

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - زنجان - ابهر - ابهرزنجان - ابهر - بلوارطالقانی - اول خیابان طهماسبی

مرکز‌ ارزیابی‌ شنوایی‌ و‌ سمعک

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - قزوین - قزوین - قزوین سبزه‌ میدان - جنب‌ بانک‌ ملت - درمانگاه‌ قائم ۰۲۸-۳۳۲۳۱۷۲۲

دکتر مهناز حسن نژاد

طب فیزیکی و توان بخشی

آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - بندرعباسهرمزگان - بندر عباس - خ سیدجمال ساختمان پزشکان شفا