دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

گوارش،کبد و آندوسکوپی خوب در ایران | دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر شهین صفیان

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - همدان - همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری - بیمارستان بعثت

تلفن: 8132640036

سید مرتضی والائی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمد آباد - خیابان عارف 2 - ساختمان مهد

تلفن: 5138470909

دکتر الهه دشتی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای خیابان رازی - ساختمان رازی - طبقه 3 - واحد 306

تلفن: 5138553576

دکتر فرهاد برازنده

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمد آباد - خیابان عارف 2 - روبروی MRI عارف - ساختمان 1/30 - طبقه دوم

تلفن: 5138450360

دکتر جمیله مرشدی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمد آباد - خیابان پرستار 1 کنار بیمارستان قائم - ساختمان نگین - طبقه دوم

تلفن: 9158255399

دکتر محمودرضا امین افشاری

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - خیابان محتشمی - نبش محتشم 4 - ساختمان ثامن - طبقه همکف

تلفن: 5138583500

دکتر محمودرضا امین افشاری

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - البرز - کرج - خیابان شهید بهشتی - جنب هلال احمر - ساختمان سروش

تلفن: 2634486295

دکتر کاوس اشراقیان

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - کوچه 47 - رو بروی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه سوم

تلفن: 7132339965

فیلتر

دکتر شهین صفیان

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - همدان - همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری - بیمارستان بعثت

سید مرتضی والائی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمد آباد - خیابان عارف 2 - ساختمان مهد

دکتر الهه دشتی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای خیابان رازی - ساختمان رازی - طبقه 3 - واحد 306

دکتر فرهاد برازنده

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمد آباد - خیابان عارف 2 - روبروی MRI عارف - ساختمان 1/30 - طبقه دوم

دکتر جمیله مرشدی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمد آباد - خیابان پرستار 1 کنار بیمارستان قائم - ساختمان نگین - طبقه دوم

دکتر محمودرضا امین افشاری

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - خیابان محتشمی - نبش محتشم 4 - ساختمان ثامن - طبقه همکف

دکتر محمودرضا امین افشاری

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - البرز - کرج - خیابان شهید بهشتی - جنب هلال احمر - ساختمان سروش

دکتر کاوس اشراقیان

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - کوچه 47 - رو بروی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه سوم