دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر سید منصور حسینی

داخلی و روماتولوژی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت - حد فاصل خیابان هفت تیر(بیست متری سینما سعدی) و خیابان فلسطین - ساختمان پاسکال - طبقه دوم

تلفن: 07132317638

دکتر محمد جعفر روستا

غدد رشد و متابولیسم

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو بروی بیمارستان شهید فقیهی - نبش کوچه چهل و سوم - ساختمان پزشکان فارس - طبقه سوم

تلفن: شیراز - بلوار زند -

دکتر کاوس اشرفیان

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - کوچه 47 - رو بروی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه سوم

تلفن: dr15036@gmail.com

دکتر علی اکبر بنی هاشمی

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - خیابان هفت تیر - چهارراه اردیبهشت - روبروی بیمارستان شفا - مجتمع پزشکی پرند

تلفن: 07132317946

دکتر آیت اله ساسان نیا

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو بروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان مرکز پزشکی شهر

تلفن: 07132361327

دکتر شکراله حسنی

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان پزشکان شهر - طبقه ۳ - واحد ۹

تلفن: 07132326793

دکتر فرید آقاسی زاده

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای خیابان چمران - ساختمان پزشکان آفتاب - طبقه دوم

تلفن: 05138525872

دکتر علی ناصر بخت

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - البرز - کرج - بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا - طبقه فوقانی داروخانه دی - طبقه اول

تلفن: 02632224817

دکتر محسن عالمی

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - همدان - همدان - میدان امامزاده عبدالله - خیابان زینبیه - بلوار سبدبافان - کلینیک تخصصی امید

تلفن: 08134244730-35

دکتر نیما ترجمان

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - بین خیابان عارف و پرستار - ساختمان 44 - طبقه اول

تلفن: 05138409693

فیلتر

دکتر سید منصور حسینی

داخلی و روماتولوژی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت - حد فاصل خیابان هفت تیر(بیست متری سینما سعدی) و خیابان فلسطین - ساختمان پاسکال - طبقه دوم

دکتر محمد جعفر روستا

غدد رشد و متابولیسم

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو بروی بیمارستان شهید فقیهی - نبش کوچه چهل و سوم - ساختمان پزشکان فارس - طبقه سوم

دکتر کاوس اشرفیان

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - کوچه 47 - رو بروی هتل پارس - ساختمان نگین - طبقه سوم

دکتر علی اکبر بنی هاشمی

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - خیابان هفت تیر - چهارراه اردیبهشت - روبروی بیمارستان شفا - مجتمع پزشکی پرند

دکتر آیت اله ساسان نیا

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو بروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان مرکز پزشکی شهر

دکتر شکراله حسنی

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - روبروی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان پزشکان شهر - طبقه ۳ - واحد ۹

دکتر فرید آقاسی زاده

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای خیابان چمران - ساختمان پزشکان آفتاب - طبقه دوم

دکتر علی ناصر بخت

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - البرز - کرج - بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا - طبقه فوقانی داروخانه دی - طبقه اول

دکتر محسن عالمی

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - همدان - همدان - میدان امامزاده عبدالله - خیابان زینبیه - بلوار سبدبافان - کلینیک تخصصی امید

دکتر نیما ترجمان

کلیه و مجاری ادراری

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - بین خیابان عارف و پرستار - ساختمان 44 - طبقه اول