دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر احسان علیجانی

داخلی

آدرس: ایران - تهران - شهریار - خیابان ولیعصر - برج پارسیان - طبقه 7 - واحد 20

تلفن: 02165277499

دکتر حمید قربانی

عفونی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمدآباد - کوچه عارف 2 - روبروی MRI عارف - ساختمان پزشکان سماء - طبقه 4

تلفن: 05138460221

دکتر امیر منصور کلالی

عفونی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - کوچه پرستار 1 - ساختمان نگین - طبقه همکف

تلفن: 05138464158

دکتر سید کاوه شفایی تنکابنی

عفونی

آدرس: ایران - البرز - کرج - طالقانی جنوبی - نرسیده به هفتم تیر - کوچه قیام - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان گل ها - پلاک ۵ - واحد ۲۱

تلفن: 02632734916

دکتر مهدی دهقانی محمد آبادی

غدد رشد و متابولیسم

آدرس: ایران - البرز - کرج - خیابان شهید بهشتی - بین چهارراه طالقانی و خیابان استانداری - جنب شهر کتاب - ساختمان نور - طبقه 4 - واحد 15

تلفن: 02634413850

دکتر سید علاء کاظمینی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - جنب کمیته امداد - ساختمان مرکز پزشکی شهر - طبقه ۴

تلفن: 07132308866

دکتر ساسان ضیایی

داخلی

آدرس: ایران - البرز - کرج - خیابان شهید بهشتی - چهارراه طالقانی - بین میدان شهدا و طالقانی - طبقه دوم داروخانه دی

تلفن: 02632226890

دکتر یوسف شاهسونی

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - جنب هتل پارس - ساختمان ظفر - طبقه دوم

تلفن: 07132306208

دکتر محمد حسن شفیعی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو به روی هتل پارس - کوچه 47 - مجتمع پزشکی رازی - طبقه چهارم - واحد 9

تلفن: 07132350005

دکتر منصور انصاری

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو بروی هتل پارس - کوچه 47 - ساختمان رازی - طبقه اول

تلفن: 07132363478

فیلتر

دکتر احسان علیجانی

داخلی

آدرس: ایران - تهران - شهریار - خیابان ولیعصر - برج پارسیان - طبقه 7 - واحد 20

دکتر حمید قربانی

عفونی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - احمدآباد - کوچه عارف 2 - روبروی MRI عارف - ساختمان پزشکان سماء - طبقه 4

دکتر امیر منصور کلالی

عفونی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - کوچه پرستار 1 - ساختمان نگین - طبقه همکف

دکتر سید کاوه شفایی تنکابنی

عفونی

آدرس: ایران - البرز - کرج - طالقانی جنوبی - نرسیده به هفتم تیر - کوچه قیام - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان گل ها - پلاک ۵ - واحد ۲۱

دکتر مهدی دهقانی محمد آبادی

غدد رشد و متابولیسم

آدرس: ایران - البرز - کرج - خیابان شهید بهشتی - بین چهارراه طالقانی و خیابان استانداری - جنب شهر کتاب - ساختمان نور - طبقه 4 - واحد 15

دکتر سید علاء کاظمینی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - جنب کمیته امداد - ساختمان مرکز پزشکی شهر - طبقه ۴

دکتر ساسان ضیایی

داخلی

آدرس: ایران - البرز - کرج - خیابان شهید بهشتی - چهارراه طالقانی - بین میدان شهدا و طالقانی - طبقه دوم داروخانه دی

دکتر یوسف شاهسونی

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - جنب هتل پارس - ساختمان ظفر - طبقه دوم

دکتر محمد حسن شفیعی

گوارش،کبد و آندوسکوپی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو به روی هتل پارس - کوچه 47 - مجتمع پزشکی رازی - طبقه چهارم - واحد 9

دکتر منصور انصاری

داخلی

آدرس: ایران - فارس - شیراز - بلوار زند - رو بروی هتل پارس - کوچه 47 - ساختمان رازی - طبقه اول